Kategoriarkiv: Källkritik

Sammanfattning av Högstadieungdomar skriver historia på bloggen

Skärmklipp för tryckNu finns det en kort, men bra sammanfattning av min avhandling på Skolverkets hemsida. Johan Samuelsson historiker vid Karlstads Universitet har tagit sig tid att läsa och kommentera mitt arbete. Läs artikeln här

När jag googlade Johan hittade jag den här intressanta artikel om bedömning av källanvändning i historia, där Kolla Källan intervjuar Johan, som också ledde arbetet med att ta fram nationella provet i historia för år 6.

 

Annonser

Stockholmskällan en underbar resurs för skolan

Carls ritbok
Ett blad ur den döve pojken Carl Gustafs ritbok från 1837. Källa: Stockholms stadsarkiv.

För att förstå hur kunskap konstrueras är det alldeles nödvändigt att gå till primärkällorna. Nu  pågår också en digital revolution inom våra arkiv som gör källorna tillgängliga via Internet. Men för skolan räcker inte öppna arkiv. Vi behöver avgränsade och ”tillrättalagda” sökvägar som är kopplade till kursplanens mål. Detta har Stadsmuseet tillsammans med andra Stockholmsmuseer och arkiv förstått och tagit fasta på. Resultatet heter Stockholmskällan.

Stockholmskällan har funnits ett tag men de förbättrar hela tiden sin tjänst. På Historikermötet höll Stadsmuseet en presentation om nya funktioner i arkivet. Numera kan man t.ex. jämföra kartor från förr och nu. Och under fliken Lärarrummet finns mängder av teman och lektionstips.Nästa utvecklingsområde blir att sata mer på material för låg- och mellanstadiet. Nu dominerar högstadiet.

Följ med till Träskgatan år 1842 där drängen Carl Didrik begär skilsmässa från Dorothea eftersom han, efter att ha varit hemifrån i 4 år kom hem och hittade ett spädbarn. Bara genom att läsa länkrubrikerna till de olika arkivalierna nystas en spännande historia upp. Fick paret skilsmässa eller? Träskgatan låg nordväst om Humlegården, vid Eriksberg och nuvarande Birger Jarlsgatan (kolla kartan 1842) och var ett riktigt slumområde med skjul och ruckel. Den äldsta bilden i arkivet är från 1895. 50 år tidigare måste det ha sett ännu värre ut.

Stockholmskällan fylls hela tiden på med nya arkivalier. Ett alldeles nytt material består av Carl Gustaf Westells ritbok, en dövstum pojkes teckningar. Han blev placerad på Manillaskolan 1837 och tecknade allt han såg. Här finns ett enormt källmaterial med omsorgsfullt tecknade vardagsföremål och kläder.

Ta också chansen och kliv in i historien en stund Titta på detta tidsdokument, från Slussen 1913. Den här underbara filmsnutten kan man visa om och om igen från f-9, och resonera om likheter och skillnader mellan då och nu.

Till sist, vad http://paris-canaille.org/acheter-cialis-10mg/ säger forskningen om elevers förmåga att använda och förstå ett digitalt arkivmaterial? Kolla in Karin Sandbergs avhandling, Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen, här.

Jag

Statens medieråd ger ut många bra och användbara publikationer för oss i skolan. Nu har de kommit med en ny publikation med en lärarhandledning om mediekunnighet för mellanstadiet. Du kan ladda ner materialet som pdf här. De har också gjort en  interaktiv och webbaserad Informationssäkerhetsskola som ser trevlig ut för elever i år fyra och fem. Prova gärna och se om det är något för oss.