Kategoriarkiv: Länkar

Karins länkar till spanskan

Karin delar med sig av sina bästa länkar till spanskan här. Länkarna finns också här på sidan under Länkar och appar. Passa på att kika på hennes fina webbplats i Google sites också.Vill du göra något liknande så säg bara till Cecilia Johansson så hjälper hon dig.

Annonser

Inspiration från intressegruppen ”Likabehandling och normkritik”

Som vi alla vet så ingår det i vårt uppdrag som lärare och annan skolpersonal att behandla alla elever lika, det vill säga att främja lika rättigheter och möjligheter för elever oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Det finns dock en fara i att vi ibland tror att vi arbetar aktivt med likabehandling, fast vi egentligen inte gör det. För det räcker inte att vara öppen, tolerant, att respektera olika åsikter och se till allas bästa – vi måste aktivt fundera över vad vi säger, hur vi bemöter eleverna och varandra och framför allt: vad vi inte säger, vilka grupper vi osynliggör, utan att vi egentligen har för avsikt att göra det.

Att göra-listan för oss lärare är LÅNG, eller hur? Men om vi inte ser likabehandlingsarbetet som en extra ”att göra”-punkt, utan istället ser det som en helt självklar del i allt annat arbete, ja, då behöver det inte ta så himla lång tid. Naturligtvis krävs det dock att vi funderar ett extra varv på hur vi talar med och om eleverna, och det krävs att vi faktiskt har lite koll på diskrimineringsgrunderna så att vi inte glömmer bort någon grupp – utan att för den skull peka upp de grupper som ”avviker” från samhällsnormen.

Vi i den eminenta intressegruppen likabehandling och normkritik har sammanställt en lista med superintressanta länkar som ni alla borde ta del av! Använd gärna som underlag till diskussion under Olweusmöten eller arbetslagsmöten, som material till handledning med eleverna eller bara för att själva förkovra er i dessa viktiga ämnen.

Normkritik och likabehandling – övergripande
– Otroligt bra material från Rfsl Ungdom. Behandlar massor av olika samhällsnormer. Alla lärares bästa vän! 
http://www.rfslungdom.se/sites/default/files/bryt_upplaga3.pdf

– En liten grundkurs i normkritik och varför det är så viktigt att vara normkritisk
https://docs.google.com/a/edu.sollentuna.se/file/d/0B4P2IbGC3Z9tRDBiWW53Y09nQU0/edit

– Ungdomsmottagningens egen hemsida
http://www.umo.se/

– Konkreta normkritiska övningar för pedagoger
http://www.lasupp.nu/

– Checklista för hur du kan tänka normkritiskt
http://jamfota.se/wp-content/uploads/2011/05/nolltoleranscirkel.pdf

– Om att likabehandling måste göras – det sker inte av sig självt
http://minasannaord.wordpress.com/2013/02/06/likabehandling-behover-inte-ta-tid-men-det-maste-goras/

– Om någon eventuellt skulle vara skeptisk mot normkritik…
http://minasannaord.wordpress.com/2013/02/27/nej-det-gar-inte-att-skylla-pa-normkritiken/

Kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
– Intressant artikel som på ett konkret sätt ifrågasätter normen att män är starkare än kvinnor. För ja, det är en norm!
http://www.tidningenkomut.se/2013/03/spelet-om-konet/

– Om transpersoners utsatthet inom idrotten
http://www.tidningenkomut.se/2013/03/bakom-fel-dorr/

– Onödig heterosexualisering i läromedel
http://minasannaord.wordpress.com/2013/03/18/onodig-heterosexualisering/

– Hbtq-kojan – för hbtq-ungdomar som vill ha stöd i form av en mentor
http://www.hbtqkojan.se/

– Mer om könsnormer inom idrotten
http://minasannaord.wordpress.com/2013/03/16/spelet-om-konet-om-konsuppdelning-inom-idrotten/

Funktionsnedsättning/tillgänglighet
– Filmer om tillgänglighet – om världen skulle vara ”tvärtom”
http://www.handisam.se/Publikationer-och-press/Informationsmaterial/Oka-tillgangligheten-nu1/Tillganglighetsfilmer/

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
– Jonas Hassen Khemiris öppna brev till Beatrice Ask. Har du inte läst detta så MÅSTE du göra det.
http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask

Håll till godo! Och vi i likabehandlingsgruppen tar mer än gärna emot fler tips på intressanta texter, länkar eller dylikt – hör bara av er till oss.

…och hörni: Kom ihåg att likabehandling inte behöver vara så krångligt, om du bara vill och bestämmer dig för att ta på dig normglasögonen, ser över de läromedel du använder eller reflekterar kring hur du talar med och om eleverna så har du förmodligen kommit en liten bit på väg.

Tack för oss!

Sanna Mac Donald
Ewa Lund
Cecilia Gustavsson

Christian Flodin
Alfonso Orrego-Barrios 

 

Sannas bästa länkar till tyskan

www.glosor.eu – Jag lägger in glosor på en sida som eleverna har inloggningsuppgifter till, samt att eleverna själva lägger in sina glosor då de behöver. Träna ord och uttryck på ett roligt sätt!

www.ur.se – Förstås, här finns en hel del. “Anders vs tyska” för sexorna, “Kamikaze Deutschland” för sjuorna, tv-serien “Türkisch für Anfänger” för åttor/nior, “Nachrichten auf Deutsch” för sjuor-nior. Allt med tillhörande arbetsmaterial, ibland digitalt, ibland för utskrift.

http://www2.nok.se/laromedel/sprakverktyg/ – Här finns digitala övningar till vårt läromedel Mahlzeit. Vissa övningar bättre, andra lite sämre (t.ex. de där eleverna ska skriva meningar/ord själva – tjänsten är väldigt känslig för versaler/gemener, skiljetecken osv.)

www.youtube.com – Ja, en klassiker. Vi tittar på musikvideos med aktuella artister, filmklipp från de olika tysktalande länderna, nyhetsinslag osv.

www.blinde-kuh.de – Egentligen en sida för yngre barn, riktar sig dock till tysktalande, så vissa delar går att använda.

www.news4kids.de – Nyheter på enklare tyska, riktar sig mot tysktalande barn och ungdomar.

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html – Även detta nyheter på enklare tyska.

www.kinder-nachrichten.de – Även detta nyheter på enklare tyska.

http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ – Övningar på olika nivåer.

…och så har vi startat en facebooksida som heter Helenelundsskolan ❤ Deutsch där vi försöker få igång lite tyskt skoj.

Sanna Mac Donald
Lärare i svenska och tyska

Länkar, länkar, länkar

En av alla underbara saker med Internet är att det är så lätt att dela och så många därute är så generösa. Det finns exempelvis många bra länksamlingar, så varför uppfinna hjulet om och om igen. Under sidan länkar lägger jag rubriken länksamlingar så gå dit och kika, prova och recensera. En testad resurs är så mycket mera värd för oss alla och här kommer ett fint och någorlunda aktuellt exempel med högstadielänkar  från Tove Andersson i Lysekil