Kategoriarkiv: Slöjd

Mappar i olika färg ger slöjdläraren överblick och stuktur

Mappar i färg
En mapp till varje elev ger 127 mappar som Roger sorterar i klasser och färgsätter efter innehållet.

Roger är slöjdlärare här på skolan. Han beskriver sig själv som konservativ, en sådan där bakåtsträvare http://tgwb.org/buy-cialis-online/ som suckade och stönade när Google apps och delningsfunktioner kom på tal. Men nu har han tänkt om. Han har nämligen skapat ett eget system, anpassat efter en slöjdlärares behov.

Roger skapar mappar för alla sina elever från år 5. Han gör nya mappar för varje termin och eftersom eleverna byter slöjdart får han börja på ny kula hela tiden. Det är inga problem. Jag gör det framför TV:n på kvällarna, eftersom jag vet hur mycket tid jag sparar när det är gjort. Mapparna delas inte med eleverna. Istället skickar Roger ut dokument med uppgifter som eleverna kopierar, besvarar och sedan skickar tillbaka till Roger, som för in det i sina mappar. Då har ägarskapet också flyttats från Roger till eleven, vilket gör att Roger inte kan stänga dokumentet. En lösning är att han alltid kan titta när den senaste ändringen gjordes i texten. På så vis har han fortfarande kontroll över att elever inte kompletterar dokument efter deadline för en uppgift.

Och nu till Rogers supersmarta färgkodning: Samtidigt som planeringar och självvärderingar förs in i mappar får de en ny färg.

Tom mapp = grå mapp
Planeringen på plats = gul mapp
Planeringen bedömd = ljusgrön mapp
Värderingen av ett arbete klar = blå mapp
Betyg satt = mörkgrön mapp
Alla betyg i klassen  satta = hela klassmappen blir mörkgrön
Om en elev är underkänd färgar Roger mappen röd och tar tag i arbetet med att få eleven godkänd och mappen grön.

Rogers system gör att han har järnkoll på alla sina 127 elever. Om en mapp har fel färg betyder det att föräldrar ska kontaktas. Roger har så bra koll att han ser ett mönster över tid. 20-25 av eleverna har  svårt att hålla deadline för olika uppgifter. Med 5-10 räcker inte påminnelser utan föräldrar kontaktas. Målet alla förstås att alla ska hålla deadline.

Slöjdlärarna jobbar med en gemensam matris där de har delar upp kunskapskraven för ämnet i åtta delar. Den matrisen skickas ut till eleven när ett arbete är avslutat. Eleven får en formativ kommentar i matrisen, men också en muntlig kommentar i klassrummet. I Rogers mappar samlas alltså matriser och elevuppgifter in terminsvis.

Rogers innovativa lösning med olikfärgade mappar visar hur kreativa lärare ofta hittar en lösning på vad de behöver för att kunna förbättra sin undervisning och spara tid.

Annonser