Kategoriarkiv: Likabehandling

Det hänger på språket inte könet

Nathaniel Derwinger och Isabella Grybe leder Sveriges bästa skitskola
Nathaniel Derwinger och Isabella Grybe leder Sveriges bästa skitskola.

Vi diskuterar genus i cheap cialis online arbetslagen just nu. Vi har ju fått ett kommungemensamt mål att höja pojkarnas resultat utan att begränsa flickornas. Vår diskussion hamnade i frågan om det verkligen är bra att kategorisera våra ungdomar efter kön. Upprätthåller vi inte bara en dikotomi som är motsatsen till till den inkludering vi eftersträvar? Men under alla omständigheter behöver vi veta mer om varför pojkar har sämre resultat än flickor. Vad beror det på?

Ett svar får vi i säsongens första avsnitt av Världens bästa skitskola, där besöker man nämligen en skola som inte har någon skillnad mellan pojkar och flickors resultat.

I Kungälvs kommun har man utvecklat en modell, med målet att alla elever ska kunna läsa med god förståelse. Det språkutvecklande arbetssättet genomsyrar undervisningen i alla ämnen F-6. Det började som ett ämnesdidaktiskt utvecklingsprojekt inom ramen för Nationellt centrum för läs- skriv- och språkutveckling.(NCS) Resultaten förbättrades och skillnader mellan pojkar och flickor försvann. Men enligt TV-programmet verkar de inte ha sett att deras fokus på läsning också påverkar pojkar och flickors resultat. Skolverket har dock uppmärksammat Sandbackaskolans arbete i en artikel som du kan läsa här.

Det är en viktig insikt som Sandbackaskolan ger oss. Det är den skriftspråkliga kompetensen som avgör om du lyckas i skolan, inte vilket kön du har.

Toppen, då är det alltså bara att se till att alla elever erbjuds en undervisning som tillåter dem att utveckla den literacy som skolan kräver. Tyvärr är det inte så enkelt. Kruxet är att en massa pojkar därute inte verkar vilja lära sig, i synnerhet inte på högstadiet. Professor Gunilla Molloy har skrivit flera böcker och artiklar om pojkars motståndsstrategier och om hur man övervinner dem (Wikipedias presentation av Gunilla Molloy är ofullständig. Här är en bättre). När pojkar läser och skriver är ett exempel. Här är också en intervju med Gunilla om pojkars läsning i DN. Nästa fråga blir då hur får vi pojkar att vilja läsa och skriva i skolan?

Själv har jag, inspirerad av Gunilla, drivit 3 lokala pedagogiska utvecklingsprojekt med fokus både på hur man får pojkar att komma ikapp med skriftspråket och på hur man minskar deras motstånd. Carina Wieslander och Marie Olsson har också drivit ett intressant läsprojekt med elever som riskerade att inte nå målen i SO och svenska. Deras resultat ligger till grund för Carinas framgångsrika arbete med läsgrupper på högstadiet  Leta efter rapporterna här. Men mycket återstår att göra. I nästa inlägg tänker jag skriva lite om vilka teorier som kan förklara pojkarnas beteende. De vore roligt om ni ville dela med er av tips och ideer om hur vi skapar trygga klassrum där pojkar och flickor deltar på samma villkor.

Här finns dessutom en bra kunskapsöversikt som utgångspunkt för er som vill starta diskussioner om genus i arbetslaget. Nationella sekretariatet för genusforskning.

 

 

 

 

Annonser

Inspiration från intressegruppen ”Likabehandling och normkritik”

Som vi alla vet så ingår det i vårt uppdrag som lärare och annan skolpersonal att behandla alla elever lika, det vill säga att främja lika rättigheter och möjligheter för elever oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Det finns dock en fara i att vi ibland tror att vi arbetar aktivt med likabehandling, fast vi egentligen inte gör det. För det räcker inte att vara öppen, tolerant, att respektera olika åsikter och se till allas bästa – vi måste aktivt fundera över vad vi säger, hur vi bemöter eleverna och varandra och framför allt: vad vi inte säger, vilka grupper vi osynliggör, utan att vi egentligen har för avsikt att göra det.

Att göra-listan för oss lärare är LÅNG, eller hur? Men om vi inte ser likabehandlingsarbetet som en extra ”att göra”-punkt, utan istället ser det som en helt självklar del i allt annat arbete, ja, då behöver det inte ta så himla lång tid. Naturligtvis krävs det dock att vi funderar ett extra varv på hur vi talar med och om eleverna, och det krävs att vi faktiskt har lite koll på diskrimineringsgrunderna så att vi inte glömmer bort någon grupp – utan att för den skull peka upp de grupper som ”avviker” från samhällsnormen.

Vi i den eminenta intressegruppen likabehandling och normkritik har sammanställt en lista med superintressanta länkar som ni alla borde ta del av! Använd gärna som underlag till diskussion under Olweusmöten eller arbetslagsmöten, som material till handledning med eleverna eller bara för att själva förkovra er i dessa viktiga ämnen.

Normkritik och likabehandling – övergripande
– Otroligt bra material från Rfsl Ungdom. Behandlar massor av olika samhällsnormer. Alla lärares bästa vän! 
http://www.rfslungdom.se/sites/default/files/bryt_upplaga3.pdf

– En liten grundkurs i normkritik och varför det är så viktigt att vara normkritisk
https://docs.google.com/a/edu.sollentuna.se/file/d/0B4P2IbGC3Z9tRDBiWW53Y09nQU0/edit

– Ungdomsmottagningens egen hemsida
http://www.umo.se/

– Konkreta normkritiska övningar för pedagoger
http://www.lasupp.nu/

– Checklista för hur du kan tänka normkritiskt
http://jamfota.se/wp-content/uploads/2011/05/nolltoleranscirkel.pdf

– Om att likabehandling måste göras – det sker inte av sig självt
http://minasannaord.wordpress.com/2013/02/06/likabehandling-behover-inte-ta-tid-men-det-maste-goras/

– Om någon eventuellt skulle vara skeptisk mot normkritik…
http://minasannaord.wordpress.com/2013/02/27/nej-det-gar-inte-att-skylla-pa-normkritiken/

Kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
– Intressant artikel som på ett konkret sätt ifrågasätter normen att män är starkare än kvinnor. För ja, det är en norm!
http://www.tidningenkomut.se/2013/03/spelet-om-konet/

– Om transpersoners utsatthet inom idrotten
http://www.tidningenkomut.se/2013/03/bakom-fel-dorr/

– Onödig heterosexualisering i läromedel
http://minasannaord.wordpress.com/2013/03/18/onodig-heterosexualisering/

– Hbtq-kojan – för hbtq-ungdomar som vill ha stöd i form av en mentor
http://www.hbtqkojan.se/

– Mer om könsnormer inom idrotten
http://minasannaord.wordpress.com/2013/03/16/spelet-om-konet-om-konsuppdelning-inom-idrotten/

Funktionsnedsättning/tillgänglighet
– Filmer om tillgänglighet – om världen skulle vara ”tvärtom”
http://www.handisam.se/Publikationer-och-press/Informationsmaterial/Oka-tillgangligheten-nu1/Tillganglighetsfilmer/

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
– Jonas Hassen Khemiris öppna brev till Beatrice Ask. Har du inte läst detta så MÅSTE du göra det.
http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask

Håll till godo! Och vi i likabehandlingsgruppen tar mer än gärna emot fler tips på intressanta texter, länkar eller dylikt – hör bara av er till oss.

…och hörni: Kom ihåg att likabehandling inte behöver vara så krångligt, om du bara vill och bestämmer dig för att ta på dig normglasögonen, ser över de läromedel du använder eller reflekterar kring hur du talar med och om eleverna så har du förmodligen kommit en liten bit på väg.

Tack för oss!

Sanna Mac Donald
Ewa Lund
Cecilia Gustavsson

Christian Flodin
Alfonso Orrego-Barrios