Kategoriarkiv: Bild

I gränslandet – dags för diktboken 2014

Världsbäst på att dela ut datorer – sämst på att använda dem. Rubriken read kommer från dagens Svd. Lärare i artikeln konstaterar att varje elev har fått en egen dator. Men det är upp till den enskilde läraren att se till att de används på ett sätt som utvecklar lärandet. Det går så där, eftersom insatsen inte kompletterats med kompetensutveckling för lärarna eller en organisation som som stöder digitala arbetssätt.

Idag talar alla om att vi måste sluta tala om teknik och börja tala om pedagogik. Jag instämmer med Kristina Alexanderson som menar att det snarare är didaktiska frågeställningar som saknas.  Där syns också svagheten med att låta praktiken föregå forskningen.Frågan är om vi ens vet hur undervisning i ungdomsskolan organiseras bäst med it. i sammanhanget är det lite märkligt att Sverige tar så lite intryck av internationell skolforskning. Larry Cubans Oversold and underused kom  redan 2001. Hans resultat förebådar i allt väsentligt det som händer i Sverige nu.

Men detta innebär buy viagra alternative naturligtvis inte att det saknas goda exempel på digitala projekt i skolan. Här på Helenelundsskolan har vi t.ex. ett samarbete mellan svenska och bild som har pågått sedan 1987. Varje år publiceras en diktbok i år 9. I åtminstone 15 år har den digitala produktionen av ett tryckorginal, helt och hållet legat på eleverna. De har skrivit sina dikter på dator och scannat in bilden som hör till. En redaktion har sedan layoutat och redigerat boken i avancerade redigeringsprogram. Produkten blir en tryckt bok som numera också enkelt blir digital tack vare gratisprogrammet Issuu. Detta att eleverna själva producerar sin bok är ju en av digitala mediers stora didaktiska fördelar. Eleverna får möjlighet att delta i en autentisk kommunikationssituation. Det skriver för varandra och för alla som vill läsa samtidigt som de deltar i en formell undervisningssituation med allt vad det innebär av bedömning och utveckling. Jag har inga problem med att hitta svar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför när  mina elever jobbar med diktboken.

Men det är inte antalet datorer på skolan som har betydelse för diktbokens höga kvalitet, utan framgångsfaktorerna är skolans båda Anders. Anders Hälltorp är spindeln i nätet vad beträffar tekniken. Hans fokus är eleverna. Han instruerar redaktörerna och lär dem hur boken byggs i Page Maker 7.0. Det är också han som bränner cd-skivorna som skickas till tryckeriet.   Anders Skarin  är skolans  bildlärare. Det är Anders som alltid lyckas övertala någon gammal elevs pappa med tryckeri att trycka boken gratis. Det är Anders som påminner svensklärarna och ser till att eleverna håller den uppsatta tidplanen och det är Anders som ser till att han har tillräckligt avancerade bild- och redigeringsprogram på bildsalens datorer. Kort sagt, Helenelundsskolans båda Anders är cheapest cialis generic ett fint exempel. på lärarens betydelse för vad eleven lär sig oavsett teknik. När allt prat om lärarens betydelse blir verkstad i svensk skola då kommer också datorerna att få betydelse för elevernas lärande och resultat.

2011 gjorde jag en digital version på diktboken Spår i Issuu, så här blev det:

 

Annonser

Vernissage på Tallen

IMG_2249
Bildlärare Birgitta Forsberg och Ingela Berglund en av skolans nya förstelärare visar stolt upp elevernas arbete.
IMG_1832
Aboriginer målar i en speciell point art teknik som eleverna har inspirerats av.
bild
Birgitta visar en detalj.

I förra veckan bjöd Birgitta och Ingela föräldrar och intresserade på vernissage. Eleverna i fyran och femman har arbetat med Australien och på bildlektionerna har de inspirerats av aboriginskt måleri. Resultatet blev helt fantastiskt.