Kategoriarkiv: Quiz och spel

Spännande Minecraft-lektioner på gång i 3B!

Under v. 43 kommer eleverna i 3B att genomföra ett projekt inspirerat av medborgardialogen kring Höga hus i Sollentuna i våras.
Eleverna kommer att få välja placering på sitt hus, göra ritningar och sedan bygga upp sina hus i Minecraft och göra en film om sitt projekt. Ordförande för byggnadsnämnden i Sollentuna har även bjudit in eleverna till kommunhuset för att få presentera sina förslag!
Kaisa och Cissi dokumenterar och lägger ut mer på bloggen. Vill man är man även välkommen att besöka klassrummet under arbetets gång på följande tider:
Tisdag 20/10 09:40-11:00 & 12:00-13:40
Onsdag 21/10 09:40-11:00
Torsdag 22/10 12:00-13:40
Vi är i det andra klassrummet i L1 när du har S-huset i ryggen!
Välkomna!
För mer information om Höga hus – projektet i Sollentuna: http://www.hogahus.se
Annonser

Mera Kahoot

Kolla in Mias senaste Kahoot i biologi år 8. Den heter Människokroppen Vad minns du. Sök på titeln så hittar du det. Några andra exempel från skolan är Kalles Värme, fysik år 7. Anna Lotta är också på G i geografi år 8. Hennes första alster heter kort och gott Basnäringar och jag tror att det är eleverna som har gjort frågorna.

Min första Kahoot är också klar och testad i en klass. Du hittar den om du söker på Världsdelar och gradnätet. Den kräver dock en kartbok och du måste vara beredd att bläddra i turbofart. Jesper, eleven från förra inlägget, som lär sig så bra med Kahoot blev lite besviken över allt bläddrande så han gjorde ett eget Kahoot, mera lagom svårt. Och efter att ha jämfört med en massa andra quiz om världsdelarna kan jag säga att det hållerriktigt bra. Jespers Kahoot hittar du om du söker på Geografy årskurs 7.

Tipsa mig gärna om fler bra quiz. Det finns en uppsjö av olika test. Men de är så många inom samma ämnesområde, att det tar en evighet att hitta sådana som håller den kvalitet som vi vill ha på våra Kahooter.

Kahoot – ett roligt spel för lärande

”Det blir mycket roligare att lära sig med Kahoot” Eftersom det blir till en tävling blir alla mycket mer fokuserade och gör sitt bästa” (Frida år 7)

”Man lär sig väldigt mycket eftersom man kommer ihåg svaren” (Jesper år 7)

KahootDetta är några elevröster ur en miniundersökning som jag gjorde i min handledningsgrupp om Kahoot ett digitalt frågespel. I Kahoot spelar och tävlar eleverna mot var-andra i flervals-quiz. Det går på tid och eleverna får poäng som visar sig på en topplista (bara de fem översta så ingen blir utpekad som sist).

Det är lätt att konstruera testen. Skaffa ett login och skapa ditt första test här. Spelet får en kod som eleverna skriver in här, sedan är det bara att spela.

Testen kan återanvändas av andra på skolan om du gör dem publika och taggar dem enligt följande: hld, Sollentuna, ämne, årskurs och lärarsignatur.

Till oss kom Kahoot med  Anita som hörde talas om det via dottern och hennes skola i Uppsala. Läxförhören i franska blev bra mycket roligare tyckte både hon och eleverna. Nu använder i princip alla lärare i år 8 verktyget. Många av oss som jobbar i 7:ans och 9:ans arbetslag sedan hittat det efter tips från elever och kollegorna i Eken.

Arbetslag Ekens bästa Kahoot-tips
”Jag använder det på alla möjliga vis. Både eleverna och jag tycker att det är jättekul.”
”Jag använder det som start på ett arbetsområde  för att kolla av elevernas kunskaper.Sedan kan man köra samma Kahoot och kolla av elevernas kunskaper efter ett arbetsområde.”
”Det är jättebra som träning inför ett provtillfälle.”
”Man kan välja diskussion istället för quiz och ge eleverna möjlighet att resonera tillsammans kring en analysfråga.”
”Eleverna kan själva göra en kahoot på ett arbetsområde. Det blir ofta väldigt bra då de tänker ur ett elevperspektiv.”
Behöver skolan verkligen fler test?
Just nu sitter våra 9:or och skriver NP i fysik och många lärare och elever  tycker nog att vi har tillräckligt med test och prov i skolan. Men det är skillnad på prov för bedömning och tester för lärande. Forskaren Veit Kubik visar i avhandlingen Effects of testing and endactment on memory att  test är effektivt och bra för inlärning.

Ett av Kubiks viktigaste resultat är att både minnestestning och motoriskt utförande av en handling ökar minnets prestation och minskar glömskan över en veckas tid.

Ett annat viktigt resultat är test gör lärandet effektivare. Man kan identifiera kunskapsluckor och satsa på att lära sig ord man inte har kommit ihåg till nästa testtillfälle. tet skapar en kunskap om den egna inlärningen och kan leda till förbättrad inlärning. Veit Kubik menar också att testning är lika kraftfullt och gynnsamt för alla, oavsett förkunskaper, intelligens eller arbetsminne. Jesper i 7:an hade alltså rätt, man kommer faktiskt ihåg svaren bättre. 🙂

Anna och Henrik gör egna digitala läromedel i tyska

Det saknas digitala läromedel i skolan skriver Svd i dagens tidning. Enligt Åke Grönlund professor i informatik vid Örebro universitet är det ofta upp till lärarna att göra sitt eget material eller leta rätt på någon gratisresurs på nätet.

Anna och Henrik
Anna och Henrik hör till den växande grupp av lärare som gör egna digitala läromedel.

Här i skolan sitter Anna vid skrivbordet mitt emot och knappar febrilt på sin dator. Det visar sig att hon gör ett alldeles eget digitalt läromedel i tyska. Anna och Henrik, våra tysklärare menar nämligen att det ger en större frihet att göra sitt eget material. De digitala läromedel som faktiskt finns att köpa är ofta väldigt omfattande och de styr därmed undervisningen lite väl mycket tycker Anna. Dessutom är de dyra. Men gratisresurserna är inte heller bra eftersom de inte kvalitetsgranskade. Det som återstår är att göra egna digitala grammatikövningar.

Just nu utgår Anna och Henrik  från ett urgammalt häfte som består av stenciler, sådana där som har en spalt med facit som kunde vikas in.De lägger in hela häftet i Google Drive och delar det med eleverna. Sedan gör lärarna olika självrättande övningar i Testmoz. Anna och Henrik har egentligen inget emot övningar på papper. Men de tänker att övningar på datorn ska motivera eleverna och göra grammatiken roligare. De tycker sig redan se att motivationen har ökat i år 7, där de har testat några övningar. Testmoz tillåter inget slarv varken när frågor och svar formuleras eller när de besvaras. Punkt och stor bokstav måste exempelvis vara korrekt ifyllda. Övningarna är mest till för att eleverna ska kunna öva själva. Målet är inte att alla ska ha alla rätt  utan att eleverna ska förstå det grammatiska systemet. Nu tränar 8:orna exempelvis perfekt med sein.

Testmoz är något av en favorit här på skolan. Det är enkelt att konstruera tester av olika slag. Man kan testa förförståelse och göra läxförhör.  Statistik över resultatet kan enkelt visas för klassen och man behöver inte registrera sig någonstans. Testet ligger på Internet och eleverna loggar enkelt in via ett användarnamn som de får av läraren.

Till sist, Anna och Henrik hälsar att alla som vill fräscha upp sin tyska är välkomna att öva med hjälp av de olika testen. Det finns också möjlighet att få hjälp med Testmoz såklart 🙂

Åsa undervisar med hjälp av Testmoz – ett självrättande test

Åsa Tegsten (1)
Åsa Tegsten är lärare i matte och NO och handledare i matematiklyftet

Idag är jag nyfiken på hur Åsa Tegsten,  högstadielärare i matte och NO arbetar med självrättande test i undervisningen. Det finns ju flera olika gratisalternativ på Internet. Åsa har fastnat för Testmoz. Programmet är enkelt och har alla grundfunktioner som man behöver. I gratisversionen ger man varje test  ett namn och ett lösenord. Sedan är det bara att konstruera provet, d.v.s. formulera frågor och rätta svar. Testet publiceras, men det går bra att ge det ett lösenord, så att bara eleverna får tillgång till det. De får sedan länken av Åsa. En stor fördel är att man inte behöver ha tillgång till en dator. Det räcker att man når Internet. Många elever gör testen på mobilen och det funkar lika bra.

Åsa använder gärna testen som läxförhör. Eleverna gör testet och får omedelbar respons. Ibland får de i uppdrag att göra det hemma istället för på lektionen. Eleverna uppskattar möjligheten att få göra testen flera gånger.  Åsa var först tveksam till att låta dem göra testen om och om igen. Men hon insåg snabbt att detta var ju ett fantastiskt sätt att motivera alla  att lära sig det de inte kunde. Numera gör eleverna om, tills de har alla rätt. Men för varje omgång ändras ordningen på frågorna så att eleverna inte bara lär sig svaren utantill.

När Åsa sedan loggar in som admin så får hon en sammanställning av hur alla elever har svarat. Det syns om de har svarat rätt eller fel, hur många gånger de har gjort testet och hur mycket tid de har behövt. Hon kan också se om de är någon speciell fråga som var svår. Testet blir alltså ett sätt för Åsa att utvärdera sin egen undervisning. Hon ser vad hon vad eleverna har förstått och var hon ska lägga krutet nästa genomgång. Hon kan låta eleverna göra ett test i början av lektionen som sedan får styra innehållet i en genomgång.

Tidsaspekten kan också vara viktig tycker Åsa. Det syns i översikten om någon elev behöver väldigt mycket tid för att lösa ett tal, vilket kan betyda att något är fel. Eleven kanske har problem med läsningen eller känner sig väldigt osäker.

Vi resonerade lite kring hur man kan använda testen i NO och SO. Åsa menade att flervalsfrågor fungerade bäst, annars är det svårt att få till svaren så de överensstämmer exakt med vad eleverna skriver. Men man kan göra mycket med flervalsfrågor.

Ordkunskap och begreppsförståelse borde fungera bra. Om man jobbar med formuleringarna kan man också testa läsförståelse utan problem. Det finns också en aktuelll diskussion om fördelarna med digitalisering de nationella proven med bl.a.  Agneta Gulz och Magnus Haake. En sådan lösning utgår just från flervalsfrågor. Själv minns jag vår gamla kollega Birgit Lindströms vansinnigt kluriga ja och nej frågor som verkligen krävde att eleverna hade förstått vad de läste. Det blev en sport bland eleverna att försöka ha alla rätt på dem.

Det är fler än Åsa som arbetar med självrättande test på skolan och säkert använder ni olika verktyg. Ett populärt är Socrative. Dela gärna med er av olika erfarenheter här på bloggen. Eller varför inte samla alla test på ett ställe.

En stor fördel med Testmoz är att det inte kräver att du har ett konto. De behöver inte logga in utan skapar nya inloggningsuppgifter för varje test. Åsa har ett dokument där hon har listat alla test som givetvis går att använda flera gånger.

Här kan du titta på instruktionsvideo för Testmoz