Kategoriarkiv: Franska

Kunskap tar tid

bild (3)Säger Anna Lotta Elg i en stort uppslagen artikel i senaste numret av Grundskoletidningen handledarskap. Anna Lotta undervisar i franska och hon menar att nybörjarspråket behöver tränas flera gånger i veckan. Därför behöver eleverna läxor. De måste helt enkelt få 20mg cialis online möjlighet att lära sig ord och begrepp för att sedan kunna använda dem i en kommunikationssituation.

Anna Lotta bemöter kritiker som anser att läxor gynnar högpresterande elever. Tvärtom ser hon läxor som ett sätt för mer studieovana elever att verkligen få syn på hur de kan påverka sina resultat. Men hon är noga med att handleda eleverna i hur de ska göra sina läxor. Höga förväntningar tillsammans med en tydlig struktur gör att elever från mindre studievana hem presterar bättre. Anna Lotta är också noga med att förhöra läxor. Det är ett inlärningstillfälle för eleverna men också ett sätt att utvärdera undervisningen. Vad kan eleverna och vad måste övas mer? För att underlätta lärandet har hon på senare tid börja flippa läxor. Eleverna får en filmad genomgång i läxa för att öka  medvetenheten om vad som väntar på lektionen. Då kan mer värdefull lektionstid användas till diskussioner i klassen.

En annan aspekt på läxor som Anna Lotta lyfter är att läxan blir ett sätt att kommunicera med hemmet. Tack vare läxan kan vårdnadshavare få syn på vad man gör i skolan. Med SO-läxan kan man ju också lätt inkludera hemmet i skolarbetet genom att ge eleverna uppgifter av typen att intervjua föräldrar eller ta med något föremål hemifrån.

Målmedveten övning och koncentration är två framgångsnycklar till elevers lärande enligt John Hattie. Eleverna behöver en stabil grund av faktakunskaper för att kunna utveckla sitt tänkande och få syn på sitt eget lärande. Vissa kunskaper måste också överinläras eller automatiseras för att vi ska kunna utveckla en djupare kunskap. Nybörjarfasen kan bara övervinnas genom målmedveten träning. Anna Lotta ger sina elever verktygen för att lyckas.

Hela artikeln finns att läsa i Helenelundsskolans lärarrum!

Annonser

Våra fransklärare börjar flippa

Det ska bli kul att följa deras arbete i höst. Jag är säker på att fransklärare över hela landet kommer att ha glädje av Anna Lottas och Anitas filmer om de vill bli hittade…

Vi kan också utnyttja andra flippare och deras filmer. Kolla här:

En lista på flippande lärare med hänvisning till deras filmer och bloggar hittar du här.

SO-rummet har massor av filmer upplagda av lärare sök på flipped classroom