Kategoriarkiv: Studieteknik

Läxor igen – kvalitet avgör enligt forskningen

Anna LottaLäxornas vara eller icke vara är ett ständigt återkommande ämne i Skolsverige. Här på bloggen berättade Anna Lotta Elg om hur hon såg på läxor för ett tag sedan. För Anna Lotta är läxan en självklar del av en god undervisning.

Anna Lottas beprövade erfarenhet har stöd i forskningen. Elias Dietrichson har gjort en  klargörande och bra översikt om läxor i forskningen på bloggen FLS- Föreningen Lärare i Samhällskunskap. För Sveries del betonar Elias behovet av mer forskning.

Han diskuterar också den negativa effekt som man har funnit mellan läxor och elevers resultat i lägre åldrar. Dietrichson skriver:  ”Det finns vissa saker som utmärker Sverige i de underlag som ändock finns. Svenska elever lägger jämförelsevis lite tid på läxor och läxeffekten på elevers resultat får en negativ effekt i lägre åldrar. Vi vet inte vad denna negativa effekt beror på. En trolig förklaring, utifrån den internationella forskningen och de jämförelse som finns mellan de nordiska länderna, kan vara att de svenska lärarna saknar en medvetenhet kring läxor och exempelvis inte följer upp läxorna i tillräcklig omfattning. En sannolik förklaring till detta kan vara att lärarutbildningar och huvudmän landet runt sett på läxor som något förlegat och ointressant utifrån pedagogiska idéer som negligerat kunskapsuppföljningar.” Ointresset kan alltså ha lett till att den delen av undervisningen inte har beforskats och utvecklats på lärarhögskolorna som den kanske borde ha gjort med tanke på att läxor ändå är en del av undervisningen på de flesta svenska skolor.

Det finns också förespråkare för en läxfri skola. Läraren Pernilla Alm har skrivit en bok om saken, men givietvis också fått svar på tal, exempelvis av rektorn och skolbloggaren Johan Kant. Så här tycker han. Läxfritt duger inte. Apropå Johan Kant så ordnar han ett seminarium om rättsäker bedömning den 5 september i Haninge. Per Måhl och Bo Sundblad är huvudtalare. Anmäl er och läs mer här. 

Behovet av mer forskning inom området läxor i Sverige är alltså fortsatt stort, och ett fokus på läxans kvalité från skolans beslutsfattare, kan inte nog betonas.

Annonser

Screencastomatic

Här kommer ett litet tips på ett program som jag tycker är användbart för tex. elever som upplever det jobbigt att skriva. Det heter screencastomatic och fungerar ungefär som en digital bandspelare. Klicka på detta för att komma till sidan och klicka på ”my screencast” här under för att lyssna på ett test.

Veckans inspiration – Anna flippar på Gärdesskolan

Anna Hälinen är IT-pedagog på Gärdesskolan i Sollentuna

Forskningen inom IT i skolan mal långsamt framåt. Det visar sig t.ex. att när elever får tillgång till datorer i undervisningen så börjar de arbeta mer hemma. Lärarna kan ge instruktioner och leda arbetet på andra sätt än i klassrummet.  Detta är också något som lärarna kan utnyttja i sin pedagogik. De flippar klassrummen, eller styr om var olika arbetsuppgifter ska utföras. Visst arbete görs bäst hemma i lugn och ro och annat som bygger på samarbete och bearbetning av ett ämnesområde gör bäst med läraren i skolan. Egentligen är det den gamla läxan som har anpassats till de nya digitala verktygen. SO- läraren Anna HälinenGärdesskolan här i Sollentuna flippar klassrummet genom att spela in korta filmer där hon går igenom och förklarar grundläggande begrepp och fakta. Eleverna får filmerna i läxa och sedan kan de ägna lektionstiden åt att diskutera och lösa eventuella svårigheter. Det bästa av allt är Anna ger oss tillåtelse att använda hennes och de andra SO-lärarnas filmer. Här kommer några exempel. De är verkligen jättebra! Och har ni några frågor om arbetssättet så är ni välkomna att kontakta Anna.

Och här kommer några exempel på filmer från högstadiet SO-undervisning. Fler exempel på hur Gärdesskolans SO-lärare arbetar hittar du här. Leta under föreläsningar.