Kategoriarkiv: Google apps

Tack Emil i 7:an som fixade våra inlämningsmappar i GoogleDrive

I en tid då en omläggning av elevkonton i GoogleDrive har ökat det administrativa arbetet för Sollentunas lärare lyckades du, med några enkla klick, spara flera timmars jobb åt mig.

Både elever och lärare  har drabbats av omläggningen. Elevarbeten har försvunnit och våra mappsystem har lämnats i en enda röra hos eleverna. Jag var exempelvis helt inställd på att tvingas dela om alla mina individuella inlämningsmappar till eleverna, eftersom ägarskapet till mapparna hade flyttats vid omläggningen. Men då kom Emil som en räddande ängel. Det visade sig att inlämningsmapparna inte alls behöver delas. Istället kan eleven gå in i delningsinställningarna under dela i den aktuella mappen och flytta ägarskapet från hen till mig. Vips fungerar det igen. Detta kan relativt enkelt göras under en lektion.

Tack för tipset Emil! Du räddade min dag 🙂

Annonser

Infoga kalender i blogger eller WordPress

Josef Sahlins IKT-verkstad har några år på nacken och han uppdaterar den inte längre. Men där finns en funktion som jag återkommer till. Josef beskriver hur man lägger till en googlekalender på en webbplats. Användbart för alla som gör klassbloggar eller använder bloggen för att informera föräldrar. Så här beskriver han det på Slideshare. Hela beskrivningen finns på Tegelbobarn.se, f.ö en av de allra första klassbloggarna som gjordes. Vi tävlade tillsammans i Webbstjärnan både 2010 och 2011, fast i olika klasser som tur var :).

 

Google drive med Johan på Rudbeck

Så här tänker Johan Falk på Rudbeck om mappar i gDrive, (som jag säger numera, lite proffsigt så där). Han har gjort ett eget lite script eftersom han inte fick gClassfolder att funka. Han har faktiskt gjort en otrolig massa olika grejer, närmare bestämt 472 videoklipp som ni kan kolla in på http://www.youtube.com/user/Itangalo/videos. Det mesta är kanske fysik och matte som han undervisar i. Men det finns också en hel del guldkorn om filhantering och annat. Dessutom bygger han upp webbplatsen kursplanering som en öppen resurs. Imponerande!

Om att utnyttja Google Drives stora pedagogiska potential

För ett par veckor sedan utmanade jag omgivningen att hitta ett enkelt och bra system att använda Google Drive. Allt började med att vi på Helenelundsskolan gjorde en enkät för att undersöka hur IT-användningen ser ut på skolan. Anki Gustafsson och jag ska nu sätta ihop en lägesrapport. I  arbetet med analysen av resultaten är det tydligt att skolans lärare fått syn på Google apps och att de vill använda det som ett pedagogiskt verktyg. Men det tar onödigt mycket tid att bygga upp egna strukturer för delning av dokument. För att inte tala om hur jobbigt det blir för eleverna att hantera 10 olika lärares smarta lösningar. Glädjande nog har flera lärare både här på skolan och på andra skolor hört av sig.med uppmuntrande kommentarer och önskan om ett erfarenhetsutbyte.

Lars Glimbert, kommunens IT-utvecklare visade också intresse för frågan. Det verkar finnas en viss osäkerhet över hur detta ska hanteras från centralt håll. Jag kan ha förståelse för den hållningen, eftersom stora centrala system både har för- och nackdelar. Man måste verkligen vara säker på att systemet är bra,  innan man går ut och implementerar det på skolorna.

Magnus bästa lösning

Magnus Gustafsson, mannen som skapade Skolia åt Häggviksskolan, och som jobbar hos oss numera, vaknade också till. Det visade sig att han har skapat ett script och utarbetat en vettig och hållbar struktur som borde passa alla lärare. Scriptet innebär att han inte behöver skapa mappstrukturen själv. Han lägger in en färdig lista med eleverna och deras e-postadresser. Listan kopierar han exempelvis från Skola24. Scriptet fixar sedan en inlämningsmapp och en utlämningsmapp som delas individuellt med alla elever. Magnus påpekade att namngivningen är viktig. Läsår, ämne och  lärarsignatur underlättar både för lärare och elever.  Eleverna skapar sedan en ämnesmapp i varje ämne och lägger in inlämnings- respektive utlämningsmappen i den. I den mappen förvarar också eleven alla dokument som hör till ämnet men som av olika skäl inte platsar i inlämningsmappen.

Med denna struktur får läraren en mycket bra kontroll över elevernas arbete. Hen slipper att få en massa dokument i mejlkorgen, som sedan  ska sorteras. I utlämningsmappen kan PowerPoints och annat material som eleven kan ha nytta av för sin inlärning också förvaras. Den kan dessutom länkas och delas med visningsrätt för föräldrar om så önskas.

Niilo från Luleå hörde också av sig. Han jobbar med gClassfolder ett script som är mycket likt de Magnus har använt, kanske t.o.m. samma? Hur som helat här kommer en instruktiv film. Det verkar fantastiskt bra.

Den stora fördelen med systemet, som jag ser det är att det är enhetligt och effektivt samtidigt som det fortfarande finns en stor frihet för den enskilde läraren att använda det utifrån sitt pedagogiska tänk. Någon vill kanske kontrollera processen i elevernas arbete. Då är det bara att uppmana eleven att lägga dokumentet (som eleven äger) i inlämningsmappen direkt i början av arbetet. En annan är kanske bara intresserad av produkten. Då är det bara att uppmana eleven att lägga in dokumentet vid en viss tidpunkt och att senare ändringar inte är tillåtna.

Jag tänker mig en kompetensutvecklingsdag när alla lärare på skolan bygger strukturen på en och samma gång. Sedan får eleverna göra samma sak på en uppstartsdag i början av terminen. Hur tänker ni? Alla synpunkter är oerhört välkomna.

Eleven både gör och blir förhörd på läxan hemma med google formulär

En orsak till att jag inte delar ut så mycket korta läxor från en lektion till en annan är att det tar så mycket värdefull lektionstid att förhöra eleverna. Och förhörs inte läxan förlorar jag kontrollen över vilken nytta den gör.

Daniel Barker på Norra real i Stockholm, som har gjort sig en karriär på att flippa sin undervisningen har en fiffig lösning. Han skickar med ett formulär i Google med instuderingsfrågor till filmerna som eleverna förväntas titta på hemma. Metoden fungerar förstås på vilken läxa som helst. I översikten över svaren ser man vilka som har svarat och vad de har svarat. Den ambitiöse läraren ser alltså var krutet ska läggas nästföljande lektion. Metoden passar alltså fint för att uppgradera läxan till en ”preview” som James Nottinham menade var en framgångsfaktor för elevers lärande.

Grundkurs i Google och mycket mer

Här på skolan diskuterar vi ofta behovet av att alla lärare har en viss grundkompetens inom IKT. Eftersom kommunen har bestämt att vi ska använda Google apps så klara vi faktiskt inte vårt dagliga arbete utan en vissa grundläggande kunskaper i hur programmet fungerar. De flesta av oss lär oss efterhand och märker knappt själva hur den ena funktionen läggs till den andra i vårt arbetsminne. Men för de nyanställda blir det såklart tuffare att komma  ikapp.

En lösning är kanske att göra ett gäng googleflippar som man kan titta på vid behov. Tills dess fick jag syn på en jättefin sida som Cecilia Nilsson i Ängelholm har gjort som en PIM 5:a. Testa Google Hon går inte bara igenom Drive utan också hur man kan använda Mina platser i Google kartor. Och hon ger en massa tips på hur man kan använda YouTube.

All användning av verktygen är dessutom kopplad till undervisningen. Den här sidan är så användbar att den får äran att ligga bland mina favoriter.