Kategoriarkiv: Resurser

Här hamnar recensioner av alla möjliga gratisresurser. Allt ska vara testat och kommenterat av någon lärare på skolan.

Läxor igen – kvalitet avgör enligt forskningen

Anna LottaLäxornas vara eller icke vara är ett ständigt återkommande ämne i Skolsverige. Här på bloggen berättade Anna Lotta Elg om hur hon såg på läxor för ett tag sedan. För Anna Lotta är läxan en självklar del av en god undervisning.

Anna Lottas beprövade erfarenhet har stöd i forskningen. Elias Dietrichson har gjort en  klargörande och bra översikt om läxor i forskningen på bloggen FLS- Föreningen Lärare i Samhällskunskap. För Sveries del betonar Elias behovet av mer forskning.

Han diskuterar också den negativa effekt som man har funnit mellan läxor och elevers resultat i lägre åldrar. Dietrichson skriver:  ”Det finns vissa saker som utmärker Sverige i de underlag som ändock finns. Svenska elever lägger jämförelsevis lite tid på läxor och läxeffekten på elevers resultat får en negativ effekt i lägre åldrar. Vi vet inte vad denna negativa effekt beror på. En trolig förklaring, utifrån den internationella forskningen och de jämförelse som finns mellan de nordiska länderna, kan vara att de svenska lärarna saknar en medvetenhet kring läxor och exempelvis inte följer upp läxorna i tillräcklig omfattning. En sannolik förklaring till detta kan vara att lärarutbildningar och huvudmän landet runt sett på läxor som något förlegat och ointressant utifrån pedagogiska idéer som negligerat kunskapsuppföljningar.” Ointresset kan alltså ha lett till att den delen av undervisningen inte har beforskats och utvecklats på lärarhögskolorna som den kanske borde ha gjort med tanke på att läxor ändå är en del av undervisningen på de flesta svenska skolor.

Det finns också förespråkare för en läxfri skola. Läraren Pernilla Alm har skrivit en bok om saken, men givietvis också fått svar på tal, exempelvis av rektorn och skolbloggaren Johan Kant. Så här tycker han. Läxfritt duger inte. Apropå Johan Kant så ordnar han ett seminarium om rättsäker bedömning den 5 september i Haninge. Per Måhl och Bo Sundblad är huvudtalare. Anmäl er och läs mer här. 

Behovet av mer forskning inom området läxor i Sverige är alltså fortsatt stort, och ett fokus på läxans kvalité från skolans beslutsfattare, kan inte nog betonas.

Annonser

Spännande Minecraft-lektioner på gång i 3B!

Under v. 43 kommer eleverna i 3B att genomföra ett projekt inspirerat av medborgardialogen kring Höga hus i Sollentuna i våras.
Eleverna kommer att få välja placering på sitt hus, göra ritningar och sedan bygga upp sina hus i Minecraft och göra en film om sitt projekt. Ordförande för byggnadsnämnden i Sollentuna har även bjudit in eleverna till kommunhuset för att få presentera sina förslag!
Kaisa och Cissi dokumenterar och lägger ut mer på bloggen. Vill man är man även välkommen att besöka klassrummet under arbetets gång på följande tider:
Tisdag 20/10 09:40-11:00 & 12:00-13:40
Onsdag 21/10 09:40-11:00
Torsdag 22/10 12:00-13:40
Vi är i det andra klassrummet i L1 när du har S-huset i ryggen!
Välkomna!
För mer information om Höga hus – projektet i Sollentuna: http://www.hogahus.se

Mera Kahoot

Kolla in Mias senaste Kahoot i biologi år 8. Den heter Människokroppen Vad minns du. Sök på titeln så hittar du det. Några andra exempel från skolan är Kalles Värme, fysik år 7. Anna Lotta är också på G i geografi år 8. Hennes första alster heter kort och gott Basnäringar och jag tror att det är eleverna som har gjort frågorna.

Min första Kahoot är också klar och testad i en klass. Du hittar den om du söker på Världsdelar och gradnätet. Den kräver dock en kartbok och du måste vara beredd att bläddra i turbofart. Jesper, eleven från förra inlägget, som lär sig så bra med Kahoot blev lite besviken över allt bläddrande så han gjorde ett eget Kahoot, mera lagom svårt. Och efter att ha jämfört med en massa andra quiz om världsdelarna kan jag säga att det hållerriktigt bra. Jespers Kahoot hittar du om du söker på Geografy årskurs 7.

Tipsa mig gärna om fler bra quiz. Det finns en uppsjö av olika test. Men de är så många inom samma ämnesområde, att det tar en evighet att hitta sådana som håller den kvalitet som vi vill ha på våra Kahooter.

Kahoot – ett roligt spel för lärande

”Det blir mycket roligare att lära sig med Kahoot” Eftersom det blir till en tävling blir alla mycket mer fokuserade och gör sitt bästa” (Frida år 7)

”Man lär sig väldigt mycket eftersom man kommer ihåg svaren” (Jesper år 7)

KahootDetta är några elevröster ur en miniundersökning som jag gjorde i min handledningsgrupp om Kahoot ett digitalt frågespel. I Kahoot spelar och tävlar eleverna mot var-andra i flervals-quiz. Det går på tid och eleverna får poäng som visar sig på en topplista (bara de fem översta så ingen blir utpekad som sist).

Det är lätt att konstruera testen. Skaffa ett login och skapa ditt första test här. Spelet får en kod som eleverna skriver in här, sedan är det bara att spela.

Testen kan återanvändas av andra på skolan om du gör dem publika och taggar dem enligt följande: hld, Sollentuna, ämne, årskurs och lärarsignatur.

Till oss kom Kahoot med  Anita som hörde talas om det via dottern och hennes skola i Uppsala. Läxförhören i franska blev bra mycket roligare tyckte både hon och eleverna. Nu använder i princip alla lärare i år 8 verktyget. Många av oss som jobbar i 7:ans och 9:ans arbetslag sedan hittat det efter tips från elever och kollegorna i Eken.

Arbetslag Ekens bästa Kahoot-tips
”Jag använder det på alla möjliga vis. Både eleverna och jag tycker att det är jättekul.”
”Jag använder det som start på ett arbetsområde  för att kolla av elevernas kunskaper.Sedan kan man köra samma Kahoot och kolla av elevernas kunskaper efter ett arbetsområde.”
”Det är jättebra som träning inför ett provtillfälle.”
”Man kan välja diskussion istället för quiz och ge eleverna möjlighet att resonera tillsammans kring en analysfråga.”
”Eleverna kan själva göra en kahoot på ett arbetsområde. Det blir ofta väldigt bra då de tänker ur ett elevperspektiv.”
Behöver skolan verkligen fler test?
Just nu sitter våra 9:or och skriver NP i fysik och många lärare och elever  tycker nog att vi har tillräckligt med test och prov i skolan. Men det är skillnad på prov för bedömning och tester för lärande. Forskaren Veit Kubik visar i avhandlingen Effects of testing and endactment on memory att  test är effektivt och bra för inlärning.

Ett av Kubiks viktigaste resultat är att både minnestestning och motoriskt utförande av en handling ökar minnets prestation och minskar glömskan över en veckas tid.

Ett annat viktigt resultat är test gör lärandet effektivare. Man kan identifiera kunskapsluckor och satsa på att lära sig ord man inte har kommit ihåg till nästa testtillfälle. tet skapar en kunskap om den egna inlärningen och kan leda till förbättrad inlärning. Veit Kubik menar också att testning är lika kraftfullt och gynnsamt för alla, oavsett förkunskaper, intelligens eller arbetsminne. Jesper i 7:an hade alltså rätt, man kommer faktiskt ihåg svaren bättre. 🙂

Webbstjärnan 2015 på hld

Skoltävlingen Webbstjärnan, som utser Sveriges bästa webbplatser, är inne på upploppet. Den spännande gallringsprocessen pågår fram till mitten av april och sedan följer final och prisutdelning. Helenlundsskolan har haft tävlingsbidrag varje år sedan 2010 och det är alltid spännande att se hur det går.

I år representeras skolan av flera fina bidrag från högstadiet. I år 7 tävlar litteraturbloggarna: Annikas kometer, Annikas stjärnorBumbibjörnarna, och Gullungarna. Dessutom tävlar 7C och 7B med bloggen, Historien skrivs nu!, där eleverna resonerar om vad framtidens historia kommer att innehålla.

År 9 har representeras av tre litteraturbloggar dels, Annikas demoner och Annikas änglar och dels Carinas änglar, en fin bokblogg som utgår från Romanen No och jag av Delphine de Vigan. som handlar om en ung uteliggare i Paris. Carina låter eleverna tolka och koppla möta Karin Boyes diktning till No och jag.

Har vi någon chans då? Nja, både Annika och jag toppar visserligen våra tävlingsbidrag med elevfilmer nu på slutet, men konkurrensen är mördande i genren klassbloggar i ämnet svenska. Carinas bidrag ryker dessvärre om hon inte kompletterar sin omsida nu på en gång :).

Tack Emil i 7:an som fixade våra inlämningsmappar i GoogleDrive

I en tid då en omläggning av elevkonton i GoogleDrive har ökat det administrativa arbetet för Sollentunas lärare lyckades du, med några enkla klick, spara flera timmars jobb åt mig.

Både elever och lärare  har drabbats av omläggningen. Elevarbeten har försvunnit och våra mappsystem har lämnats i en enda röra hos eleverna. Jag var exempelvis helt inställd på att tvingas dela om alla mina individuella inlämningsmappar till eleverna, eftersom ägarskapet till mapparna hade flyttats vid omläggningen. Men då kom Emil som en räddande ängel. Det visade sig att inlämningsmapparna inte alls behöver delas. Istället kan eleven gå in i delningsinställningarna under dela i den aktuella mappen och flytta ägarskapet från hen till mig. Vips fungerar det igen. Detta kan relativt enkelt göras under en lektion.

Tack för tipset Emil! Du räddade min dag 🙂