Kategoriarkiv: Resurser

Här hamnar recensioner av alla möjliga gratisresurser. Allt ska vara testat och kommenterat av någon lärare på skolan.

Spännande Minecraft-lektioner på gång i 3B!

Under v. 43 kommer eleverna i 3B att genomföra ett projekt inspirerat av medborgardialogen kring Höga hus i Sollentuna i våras.
Eleverna kommer att få välja placering på sitt hus, göra ritningar och sedan bygga upp sina hus i Minecraft och göra en film om sitt projekt. Ordförande för byggnadsnämnden i Sollentuna har även bjudit in eleverna till kommunhuset för att få presentera sina förslag!
Kaisa och Cissi dokumenterar och lägger ut mer på bloggen. Vill man är man även välkommen att besöka klassrummet under arbetets gång på följande tider:
Tisdag 20/10 09:40-11:00 & 12:00-13:40
Onsdag 21/10 09:40-11:00
Torsdag 22/10 12:00-13:40
Vi är i det andra klassrummet i L1 när du har S-huset i ryggen!
Välkomna!
För mer information om Höga hus – projektet i Sollentuna: http://www.hogahus.se
Annonser

Mera Kahoot

Kolla in Mias senaste Kahoot i biologi år 8. Den heter Människokroppen Vad minns du. Sök på titeln så hittar du det. Några andra exempel från skolan är Kalles Värme, fysik år 7. Anna Lotta är också på G i geografi år 8. Hennes första alster heter kort och gott Basnäringar och jag tror att det är eleverna som har gjort frågorna.

Min första Kahoot är också klar och testad i en klass. Du hittar den om du söker på Världsdelar och gradnätet. Den kräver dock en kartbok och du måste vara beredd att bläddra i turbofart. Jesper, eleven från förra inlägget, som lär sig så bra med Kahoot blev lite besviken över allt bläddrande så han gjorde ett eget Kahoot, mera lagom svårt. Och efter att ha jämfört med en massa andra quiz om världsdelarna kan jag säga att det hållerriktigt bra. Jespers Kahoot hittar du om du söker på Geografy årskurs 7.

Tipsa mig gärna om fler bra quiz. Det finns en uppsjö av olika test. Men de är så många inom samma ämnesområde, att det tar en evighet att hitta sådana som håller den kvalitet som vi vill ha på våra Kahooter.

Kahoot – ett roligt spel för lärande

”Det blir mycket roligare att lära sig med Kahoot” Eftersom det blir till en tävling blir alla mycket mer fokuserade och gör sitt bästa” (Frida år 7)

”Man lär sig väldigt mycket eftersom man kommer ihåg svaren” (Jesper år 7)

KahootDetta är några elevröster ur en miniundersökning som jag gjorde i min handledningsgrupp om Kahoot ett digitalt frågespel. I Kahoot spelar och tävlar eleverna mot var-andra i flervals-quiz. Det går på tid och eleverna får poäng som visar sig på en topplista (bara de fem översta så ingen blir utpekad som sist).

Det är lätt att konstruera testen. Skaffa ett login och skapa ditt första test här. Spelet får en kod som eleverna skriver in här, sedan är det bara att spela.

Testen kan återanvändas av andra på skolan om du gör dem publika och taggar dem enligt följande: hld, Sollentuna, ämne, årskurs och lärarsignatur.

Till oss kom Kahoot med  Anita som hörde talas om det via dottern och hennes skola i Uppsala. Läxförhören i franska blev bra mycket roligare tyckte både hon och eleverna. Nu använder i princip alla lärare i år 8 verktyget. Många av oss som jobbar i 7:ans och 9:ans arbetslag sedan hittat det efter tips från elever och kollegorna i Eken.

Arbetslag Ekens bästa Kahoot-tips
”Jag använder det på alla möjliga vis. Både eleverna och jag tycker att det är jättekul.”
”Jag använder det som start på ett arbetsområde  för att kolla av elevernas kunskaper.Sedan kan man köra samma Kahoot och kolla av elevernas kunskaper efter ett arbetsområde.”
”Det är jättebra som träning inför ett provtillfälle.”
”Man kan välja diskussion istället för quiz och ge eleverna möjlighet att resonera tillsammans kring en analysfråga.”
”Eleverna kan själva göra en kahoot på ett arbetsområde. Det blir ofta väldigt bra då de tänker ur ett elevperspektiv.”
Behöver skolan verkligen fler test?
Just nu sitter våra 9:or och skriver NP i fysik och många lärare och elever  tycker nog att vi har tillräckligt med test och prov i skolan. Men det är skillnad på prov för bedömning och tester för lärande. Forskaren Veit Kubik visar i avhandlingen Effects of testing and endactment on memory att  test är effektivt och bra för inlärning.

Ett av Kubiks viktigaste resultat är att både minnestestning och motoriskt utförande av en handling ökar minnets prestation och minskar glömskan över en veckas tid.

Ett annat viktigt resultat är test gör lärandet effektivare. Man kan identifiera kunskapsluckor och satsa på att lära sig ord man inte har kommit ihåg till nästa testtillfälle. tet skapar en kunskap om den egna inlärningen och kan leda till förbättrad inlärning. Veit Kubik menar också att testning är lika kraftfullt och gynnsamt för alla, oavsett förkunskaper, intelligens eller arbetsminne. Jesper i 7:an hade alltså rätt, man kommer faktiskt ihåg svaren bättre. 🙂

Webbstjärnan 2015 på hld

Skoltävlingen Webbstjärnan, som utser Sveriges bästa webbplatser, är inne på upploppet. Den spännande gallringsprocessen pågår fram till mitten av april och sedan följer final och prisutdelning. Helenlundsskolan har haft tävlingsbidrag varje år sedan 2010 och det är alltid spännande att se hur det går.

I år representeras skolan av flera fina bidrag från högstadiet. I år 7 tävlar litteraturbloggarna: Annikas kometer, Annikas stjärnorBumbibjörnarna, och Gullungarna. Dessutom tävlar 7C och 7B med bloggen, Historien skrivs nu!, där eleverna resonerar om vad framtidens historia kommer att innehålla.

År 9 har representeras av tre litteraturbloggar dels, Annikas demoner och Annikas änglar och dels Carinas änglar, en fin bokblogg som utgår från Romanen No och jag av Delphine de Vigan. som handlar om en ung uteliggare i Paris. Carina låter eleverna tolka och koppla möta Karin Boyes diktning till No och jag.

Har vi någon chans då? Nja, både Annika och jag toppar visserligen våra tävlingsbidrag med elevfilmer nu på slutet, men konkurrensen är mördande i genren klassbloggar i ämnet svenska. Carinas bidrag ryker dessvärre om hon inte kompletterar sin omsida nu på en gång :).

Tack Emil i 7:an som fixade våra inlämningsmappar i GoogleDrive

I en tid då en omläggning av elevkonton i GoogleDrive har ökat det administrativa arbetet för Sollentunas lärare lyckades du, med några enkla klick, spara flera timmars jobb åt mig.

Både elever och lärare  har drabbats av omläggningen. Elevarbeten har försvunnit och våra mappsystem har lämnats i en enda röra hos eleverna. Jag var exempelvis helt inställd på att tvingas dela om alla mina individuella inlämningsmappar till eleverna, eftersom ägarskapet till mapparna hade flyttats vid omläggningen. Men då kom Emil som en räddande ängel. Det visade sig att inlämningsmapparna inte alls behöver delas. Istället kan eleven gå in i delningsinställningarna under dela i den aktuella mappen och flytta ägarskapet från hen till mig. Vips fungerar det igen. Detta kan relativt enkelt göras under en lektion.

Tack för tipset Emil! Du räddade min dag 🙂

Anna och Henrik gör egna digitala läromedel i tyska

Det saknas digitala läromedel i skolan skriver Svd i dagens tidning. Enligt Åke Grönlund professor i informatik vid Örebro universitet är det ofta upp till lärarna att göra sitt eget material eller leta rätt på någon gratisresurs på nätet.

Anna och Henrik
Anna och Henrik hör till den växande grupp av lärare som gör egna digitala läromedel.

Här i skolan sitter Anna vid skrivbordet mitt emot och knappar febrilt på sin dator. Det visar sig att hon gör ett alldeles eget digitalt läromedel i tyska. Anna och Henrik, våra tysklärare menar nämligen att det ger en större frihet att göra sitt eget material. De digitala läromedel som faktiskt finns att köpa är ofta väldigt omfattande och de styr därmed undervisningen lite väl mycket tycker Anna. Dessutom är de dyra. Men gratisresurserna är inte heller bra eftersom de inte kvalitetsgranskade. Det som återstår är att göra egna digitala grammatikövningar.

Just nu utgår Anna och Henrik  från ett urgammalt häfte som består av stenciler, sådana där som har en spalt med facit som kunde vikas in.De lägger in hela häftet i Google Drive och delar det med eleverna. Sedan gör lärarna olika självrättande övningar i Testmoz. Anna och Henrik har egentligen inget emot övningar på papper. Men de tänker att övningar på datorn ska motivera eleverna och göra grammatiken roligare. De tycker sig redan se att motivationen har ökat i år 7, där de har testat några övningar. Testmoz tillåter inget slarv varken när frågor och svar formuleras eller när de besvaras. Punkt och stor bokstav måste exempelvis vara korrekt ifyllda. Övningarna är mest till för att eleverna ska kunna öva själva. Målet är inte att alla ska ha alla rätt  utan att eleverna ska förstå det grammatiska systemet. Nu tränar 8:orna exempelvis perfekt med sein.

Testmoz är något av en favorit här på skolan. Det är enkelt att konstruera tester av olika slag. Man kan testa förförståelse och göra läxförhör.  Statistik över resultatet kan enkelt visas för klassen och man behöver inte registrera sig någonstans. Testet ligger på Internet och eleverna loggar enkelt in via ett användarnamn som de får av läraren.

Till sist, Anna och Henrik hälsar att alla som vill fräscha upp sin tyska är välkomna att öva med hjälp av de olika testen. Det finns också möjlighet att få hjälp med Testmoz såklart 🙂