Kategoriarkiv: Geografi

Fältstudie i geografi

I höstas gratulerade vi Greger Ravik till ett fint stipendium i geografi. I samma veva skrev också LF-tidningen Alfa en artikel om att de nya kursplanerna i geografi faktiskt kräver fältstudier. I artikeln medverkade bl.a. Greger med en uppgift där hand mellanstadieelever fick kartera skolgården.

På högstadiet har vi på Marie Olssons initiativ också tagit oss i kragen och satt ihop en ambitiös fältuppgift för våra 9:or.

Just nu redovisas uppgiften av klasserna och Marie är väldigt positiv. Arbetet har fungerar fint. Eleverna, som har tillbringat större delen av sin tid i aulan med olika nationella prov under senaste tiden, har verkligen uppskattat att få komma ut  i naturen och göra något annat.

Hela den pedagogiska planeringen med syfte och betygsmatris hittar du som pdf här PP Geografi Fältstudie med digitala verktyg Och här kommer också själva uppgiften med lektionsplanering.

Fältstudie med digitala verktyg
Genom digitala verktyg ska du identifiera var i Sollentuna kommun det kan vara lämpligt att bygga nya bostäder. Du kommer jobba i grupp med fyra till fem andra elever i din klass.

 1. Hur ser ett område ut där det är lämpligt att bygga nya bostäder? Använd din tidigare kunskap om kommunen och olika geografiska aspekter. (Natur- och kulturlandskapet).
 2. Hitta din plats med digitala verktyg. https://www.google.se/maps/place/Sollentuna/@59.4456824,17
  .9207597,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465f98cd789e64b9:0x400fef341e48c60
 3. Undersök och dokumentera din plats med foton, skisser, koordinater, etc.
  1. Hur används din plats idag?
  2. Beskriv din plats. (Naturgeografiskt, kulturgeografiskt, etc)
  3. Hur ligger din plats i förhållande till olika lokaliseringsfaktorer? (t.ex. service, kommunikationer, skolor)
 4. Analysera hur lämplig din plats är för bebyggelse.
 5. Kontrollera med befintlig information och eventuella detaljplaner i kommunen. http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/
  Bygga-bo–miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/
 6. Sammanställ en presentation i Google Drive och redovisa resultatet muntligt.

 Lektionsplanering
Lektion 1 och 2:
Mål:

 • Hitta ett antal relevanta lokaliseringsfaktorer och välja område
 • Genomgång av uppgiften, geografisk data, kommunal planprocess och lokaliseringsfaktorer.

Lektion 3-4:
Fältstudie.

Lektion 5:
Analys av din insamlade data.
Studera kommunal information.

Lektion 6:
Förbered redovisning.
Ev. Komplettera fältstudien på plats.

Lektion 7:
Förbered redovisning.

Lektion 8:
Redovisning.

Lektion 9:
Redovisning.

Annonser

Digitala läresurser ger ett globalt klassrum

Ulf Jämterud har under flera år föreläst om olika digitala verktyg inom SO-ämnena. Han utgår alltid från öppna lärresurser på Internet. När jag hörde honom här i kommunen 2009 visade han hur man enkelt kan göra olika virtuella studiebesök med hjälp av   webbkameror från olika delar av världen. Det var faktiskt speciellt att sitta i klassrummet med 8b och uppleva när solen gick ned över Kaban under Ramadan.

Nu har jag hört Ulf igen på en IT-dag i Skellefteå. Då var temat det globala och digitala klassrummet och här kommer några av Ulfs tips särskilt till lärare i samhällskunskap och geografi.

Mycket kartprogram blev det förstås. I 360 cities kan man exempelvis zooma in och åka runt i olika städer. Så här ser Drottningsholms slott ut.

Globalis från FN-förbundet är är en interaktiv atlas med mängder av fakta om världen på svenska. Här finns korta översikter över världens länder, statistik som går att sammanställa på olika vis och världskartor med både natur- och kulturgeografisk information med mera. Ett eldorado för alla oss som älskar kartor och lägesbunden information. Google earth är en klassiker som blir allt mer användar- och undervisningsvänlig. Nu finns det t.ex. smarta funktioner som filtrerar information.

Eller varför inte låta eleverna lägga in sin veckopeng på Global rich list för att få lite perspektiv på tillvaron. På global footprint kan man beräkna sitt klimatavtryck.

Gapminder är en annan favorit. Hans Rosling visualiserar förändringar och visar på samband på ett otroligt pedagogiskt sätt. Hans film om den magiska tvättmaskinen är ett måste för alla som är det minsta intresserade av utveckling och globala frågor. Han avlivar också diverse myter om överpopulation och om hur världen har utvecklats de senaste 50 åren. Fattigdomen minskar och många miljoner fler barn överlever sin 5-årsdag i dag jämfört med för 50 år sedan.

Den magiska tvättmaskinen av och med Hans Rosling: