Kategoriarkiv: Olweus

Educating with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning

Educational spaceJag är jättestolt över att medverka i den här publikationen som är resultatet av en kurs i utbildningshistoria i  forskarskolan Historiska medier. Boken är tänkt att användas på lärarutbildningar och som diskussionsunderlag i lärarkollegier.

På forskarskolan hade vi förmånen att bli undervisade av Catherine Burke vid Cambridge University och Ian Grosvenor vid Birmingham University. Båda internationellt erkända forskare i utbildningshistoria. Under senare år har de intresserat sig för rummet och omgivningarna där lärandet sker (educational space). De använder ofta fotografier och andra medier som källor.

Vi fick i uppgift att dokumentera dessa rum för lärande på våra egna skolor med hjälp av fotografier. Resultatet blev 16 case studies som Cathy och Ian tillsammans med vår Kursledare Björn Norlin har sammanställt i antologin. Artiklarnas omfattar högstadie- och gymnasieskolor från Skellefteå i norr till Malmö i söder och med hjälp av fotografierna visar vi vad som sker i skollokaler på ett nytt sätt. Jag refererar några av de intressanta artiklarna på min egen blogg

Ett bra tips till Olweusarbetet
Men för oss lärare i grundskolan tycker jag att Carl Emanuelssons, förstelärare i SO på Saltsjöbadens samskola, undersökning är lite extra användbar. I Space and Photographs : How to Use Photography as an Evaluator in School beskriver han hur eleverna fick i uppdrag att fotografera olika skolmiljöer utifrån begreppen säker, osäker och lärande. Elevernas bilder ger ny kunskap och nya perspektiv på hur eleverna uppfattar skolans lokaler. Carl betonar att det är oerhört viktigt att eleverna får delta aktivt i frågor som rör deras säkerhet och lärande. Med dagens mobiler och teknik är det lätt att låta eleverna ge sig ut i skolan och fotografera toaletter, matsalen klockorna i korridoren eller vad de nu väljer. Fotografierna blir sedan ett underlag till diskussioner på handledningen.

Cecilia bild 6
Då industrimat och ultrarent, idag ekologiskt och naturligt
Cecilia 1
Då, enorma kapprum med handfat. Luftigt och hygieniskt
Cecilia bild 2
Nu, inget onödigt utrymme – ett handfat till 800 elever
Cecilia bild 3
Nu, eleven serverar sig själv av blodpuddingen
Cecilia bild 4
Då, eleven blir vänligt tillfrågad om storleken på portionen
Cecilia bild 5
Då, släng inte maten! Ted eller?

Mitt bidrag The dream of a Perfect Lunch: Helenelund School Canteen in 1968 and 2012 är en mer klassiskt utbildningshistorisk studie. Jag utgår från ett bildband från SÖ. Mattanterna som ofta kom direkt från en roll som hemmafruar, skulle professionaliseras. På den tiden var skolmatsalen i allra högsta grad en del av skolans pedagogiska verksamhet. Detta blir tydligt på fotografierna som är tillgängliga via Sollentuna kommunarkiv.

Jag organiserade fotografierna utifrån kategorierna, rummet, hygien och maten och jämförde sedan materialet med fotografier som jag tog i matsalen 2012. Resultatet visar att matsalen idag inte lika självklart är en del av skolans pedagogik. Nu är den mer restauranglik och personalen har inget direkt uppfostringsansvar. Eleverna ses som kunder och de får därmed ett större inflytande både över vad som serveras och hur de kan uppföra sig. Förresten, kan det vara Ted Gärdestad på bild 4?

Annonser

Inspiration från intressegruppen ”Likabehandling och normkritik”

Som vi alla vet så ingår det i vårt uppdrag som lärare och annan skolpersonal att behandla alla elever lika, det vill säga att främja lika rättigheter och möjligheter för elever oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Det finns dock en fara i att vi ibland tror att vi arbetar aktivt med likabehandling, fast vi egentligen inte gör det. För det räcker inte att vara öppen, tolerant, att respektera olika åsikter och se till allas bästa – vi måste aktivt fundera över vad vi säger, hur vi bemöter eleverna och varandra och framför allt: vad vi inte säger, vilka grupper vi osynliggör, utan att vi egentligen har för avsikt att göra det.

Att göra-listan för oss lärare är LÅNG, eller hur? Men om vi inte ser likabehandlingsarbetet som en extra ”att göra”-punkt, utan istället ser det som en helt självklar del i allt annat arbete, ja, då behöver det inte ta så himla lång tid. Naturligtvis krävs det dock att vi funderar ett extra varv på hur vi talar med och om eleverna, och det krävs att vi faktiskt har lite koll på diskrimineringsgrunderna så att vi inte glömmer bort någon grupp – utan att för den skull peka upp de grupper som ”avviker” från samhällsnormen.

Vi i den eminenta intressegruppen likabehandling och normkritik har sammanställt en lista med superintressanta länkar som ni alla borde ta del av! Använd gärna som underlag till diskussion under Olweusmöten eller arbetslagsmöten, som material till handledning med eleverna eller bara för att själva förkovra er i dessa viktiga ämnen.

Normkritik och likabehandling – övergripande
– Otroligt bra material från Rfsl Ungdom. Behandlar massor av olika samhällsnormer. Alla lärares bästa vän! 
http://www.rfslungdom.se/sites/default/files/bryt_upplaga3.pdf

– En liten grundkurs i normkritik och varför det är så viktigt att vara normkritisk
https://docs.google.com/a/edu.sollentuna.se/file/d/0B4P2IbGC3Z9tRDBiWW53Y09nQU0/edit

– Ungdomsmottagningens egen hemsida
http://www.umo.se/

– Konkreta normkritiska övningar för pedagoger
http://www.lasupp.nu/

– Checklista för hur du kan tänka normkritiskt
http://jamfota.se/wp-content/uploads/2011/05/nolltoleranscirkel.pdf

– Om att likabehandling måste göras – det sker inte av sig självt
http://minasannaord.wordpress.com/2013/02/06/likabehandling-behover-inte-ta-tid-men-det-maste-goras/

– Om någon eventuellt skulle vara skeptisk mot normkritik…
http://minasannaord.wordpress.com/2013/02/27/nej-det-gar-inte-att-skylla-pa-normkritiken/

Kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
– Intressant artikel som på ett konkret sätt ifrågasätter normen att män är starkare än kvinnor. För ja, det är en norm!
http://www.tidningenkomut.se/2013/03/spelet-om-konet/

– Om transpersoners utsatthet inom idrotten
http://www.tidningenkomut.se/2013/03/bakom-fel-dorr/

– Onödig heterosexualisering i läromedel
http://minasannaord.wordpress.com/2013/03/18/onodig-heterosexualisering/

– Hbtq-kojan – för hbtq-ungdomar som vill ha stöd i form av en mentor
http://www.hbtqkojan.se/

– Mer om könsnormer inom idrotten
http://minasannaord.wordpress.com/2013/03/16/spelet-om-konet-om-konsuppdelning-inom-idrotten/

Funktionsnedsättning/tillgänglighet
– Filmer om tillgänglighet – om världen skulle vara ”tvärtom”
http://www.handisam.se/Publikationer-och-press/Informationsmaterial/Oka-tillgangligheten-nu1/Tillganglighetsfilmer/

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
– Jonas Hassen Khemiris öppna brev till Beatrice Ask. Har du inte läst detta så MÅSTE du göra det.
http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask

Håll till godo! Och vi i likabehandlingsgruppen tar mer än gärna emot fler tips på intressanta texter, länkar eller dylikt – hör bara av er till oss.

…och hörni: Kom ihåg att likabehandling inte behöver vara så krångligt, om du bara vill och bestämmer dig för att ta på dig normglasögonen, ser över de läromedel du använder eller reflekterar kring hur du talar med och om eleverna så har du förmodligen kommit en liten bit på väg.

Tack för oss!

Sanna Mac Donald
Ewa Lund
Cecilia Gustavsson

Christian Flodin
Alfonso Orrego-Barrios