Kategoriarkiv: Bedömning

Bedömning med Per Måhl

Skolvärldens intervju, om vanliga missuppfattningar vid bedömning, med betygsexperten Per Måhl sprids just nu i sociala medier. Den är verkligen sevärd och kan bilda underlag för en pedagogisk diskussion i arbets- och/eller ämneslag.

Annonser

Bjarnes bedömningsmatriser i NO med länkad information

IMG_20140410_111058

Den sista föreläsningen på vårt pedagogiska forum visade Bjarne Hustad upp sitt arbete med bedömningsmatriser i NO för år 5. Han gör dem i GoogleDocs och de fungerar som skriftliga omdömen. Målet är dels att ge eleverna förutsättningar för att förstå vad och hur de blir bedömda, och dels att säkerställa en likvärdig bedömning.

Det finns ju som bekant många olika sätt att kommunicera förutsättningarna för bedömning till eleverna. Bjarne menar att det är viktigt att inte frångå kunskapskravens formuleringar, eftersom det kan leda till vi bedömer andra mål än de som faktiskt föreskrivs i kursplanen. Vi riskerar också att ställa för låga eller för höga krav på elevernas kunskaper. Men en viss konkretisering kan ändå vara nödvändig. Eller rättare sagt kan kunskapskraven kompletteras med exempel ur det aktuella stoffet.

För att hjälpa eleverna att förstå skillnader i olika kunskaspkvaliteter mellan betygen E, C och A använder Bjarne elevexempel som han länkar till matriserna. Just detta att komplettera det digitala dokumentet med länkad information bl.a. om elevens personliga kunskapsutveckling ser Bjarne som en smart lösning. All nödvändig information ryms i ett enda dokument.

När Bjarne sammanställer resultaten i matriserna så konkretiserar han dels kunskapskraven med elevexempel som han tagit från de aktuella elevernas arbete och dels infogar han individuella exempel med hjälp av länkar. Det kan var ett utdrag ur ett prov, en labbrapport eller ett avfotograferat mattetal, ur elevens räknehäfte, som länkas i dokumentet.

Ett problem, som Bjarne brottas med just nu, är att eleverna får se exemplen kopplade till kunskapskraven först i efterhand som delar av en summativ bedömning. Bjarne skulle gärna vilja att elevexemplen redan fanns med presentationen av ett arbetsområde och gav förutsättningarna för bedömningen. Jag undrade om det inte kunde leda till att eleverna helt enkelt lärde sig exemplet för ett visst betyg och sedan redovisade det . Men Bjarne påminde om att ett exempel bara är ett exempel. För att uppnå en viss kunskapskvalitet krävs att eleven kan behärska förmågan i flera olika situationer över tid. Han kände sig också trygg med att hans elever tog del av matrisens innehåll och genom att se många olika exempel på samma kunskapskvalitet så knäckte de tillslut koden och förstod hur olika kunskapskrav skulle uppnås.

Och här kommer länken till exemplet på en matris i biologi som är delad via Google Drive. Vi som jobbar i Sollentuna ska kunna se den med länkar och allt.

Sammanfattningsvis gör Bjarne ett fint utvecklingsarbete här på skolan som vi alla skulle ha stor nytta av. Men hur sprider vi det bäst? Med hjälp av frivilliga som jobbar i grupper på konferenstid? Eller kanske styra över mot ett ämnesdidaktiskt fokus och låta ämneslag jobba fram gemensamma matriser med elevexempel kopplade både till kunskapskravens ämnesinnehåll och dess ämnesspecifika förmågor. Så hur går vi vidare och gör bedömningsmatriserna till ett samarbetsprojekt för hela skolan? Förslag mottages tacksamt!

Vill ni se mer av Bjarne? Lyssna på hans föreläsning på SETT onsdag 7 maj i Sollentunas föreläsningssal. Hela programmet finns här

 

 

Flippa klassrummet igen

Bilden kommer från pedagog Stockholm

Det tycks finnas ett intresse för den nya metoden flippa klassrummet på skolan. Vi har tidigare tipsat om SO-lärare Anna Hälinen på Gärdesskolans arbete. Och här kommer ytterligare några bra tips. I Västsverige har man byggt en gedigen webbresurs kring Christian Lundahls forskning kring formativ bedömning; Bedömning för lärande. De definierar och beskriver vad som menas med ett flippat klassrum. i korthet går det ut på att läraren låter eleven ta del av genomgångar via ett webbaserat material. På så vis kan eleven förbereda sig hemma i lugn och ro. 

Karin Brånebäck är en 1-7 lärare som ofta förekommer i sammanhanget. Hon förläste bl.a. på SETT. Här är ett annat färskt och informativt inlägg av Daniel Barker som jobbar på Norra real i Stockholm. Pedagog Stockholm har också skrivit om Daniels flippandeOch här är ett till av Camilla Lindskoug, gymnasielärare i svenska och engelka i Malmö. Att flippa är verkligen inne just nu och Christian Lundahl återkommer hela tiden. Så gör som alla andra hippa lärare, flippa 🙂

En lista på flippande lärare med hänvisning till deras filmer och bloggar hittar du här.

SO-rummet har massor av filmer upplagda av lärare sök på flipped classroom

 

 

För oss som inte gick på SETT /Christian Lundahl

Det är rätt många här på HLD som inte kom iväg på SETT trots det intressanta programmet. Men vi kanske kan hålla oss uppdaterade ändå genom att helt enkelt googla föredragshållarna. Vi börjar med Christian Lundahl vars föreläsning Bedömning för lärande i digital miljö verkar lovande. Christian är professor i pedagogik vid Stockholms Universitet och har skrivit boken Bedömning för lärande. I boken diskuterar han kunskapsbedömning i skolan ur ett historiskt och samhällsperspektiv. Han definierar sedan begreppen summativ och formativ bedöming och menar att bägge har en plats i bedömningsprocessen. Så här presenteras hans föreläsning.

Hasse tipsar om ett debattinlägg av Christian som bara måste läsas. Bloggen Skolöverstyrelsen.se en forskarblogg inom utbildningsvetenskap verkar också synnerligen läsvärd.

Sedan hittade jag en handout på slideshare.net Fast då var Christian bara docent i Uppsala så den kanske har några år på nacken.