Lärplattformar – hur bra funkar de egentligen?

Det ryktas att Sollentuna kommun kommer att införa en gemensam lärplattform för kommunens skolor. Och visst behöver vi lärare ett enkelt och effektivt system för det administrativa arbete som inte att utföra med hjälp av direkt kommunikation i klassrummet. Elever och föräldrar behöver också enkla lättnavigerade system för sin kommunikation med skolan. Men använder lärare och elever de stora färdiga system som skolorna köper in?

Nu börjar det komma större och mer vetenskapliga utvärderingar av dessa Learning management systems.  Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling har exempelvis utvärderat den digitala lärplattform Skolkompassen, som används i en gymnasieskola i Jönköping. Studien är förhållandevis stor och sträcker sig över  3 år. Författarna använder begreppet läradministration för att beskriva den nödvändiga del av undervisningen som inte sker i klassrummen och som istället är tänkt att genomföras via plattformen.

Rapporten visar att det finns ett grundläggande problem med lärplattformens struktur. Den förmår nämligen inte täcka de behov av läradministration som lärare har. En konsekvens blir att plattformen används på olika sätt och olika mycket både av lärarna och eleverna vilket i sin tur leder till osäkerhet och dubbelarbete.

Styrkor
Det finns dock flera styrkor med plattformen. Läraren kan enkelt organisera ett stort material i datorn. Det blir ordning och reda. Systemet är flexibelt, det är lätt att göra individuella lösningar. Det finns funktioner för läradministativ kommunikation och stöd till digitalt lärande genom enkla funktioner som t.ex. att ge kommentarer och diagnostiska prov. Dessutom kan lärarna lägga ut länkar och undervisningsmaterial.

Problem att alla gör olika
Grunden för systemet är “rummen”. De är tänkta som digitala klassrum, Men det är svårt att skapa rum och det finns inga mallar över hur det ska utformas effektivt. Hur ser ett bra rum ut? Ingen vet. Det medför att alla lärare gör på olika sätt. Detta blir väldigt rörigt för eleverna som kanske måste hantera 10 olika lärares lösningar.

Många gör dessutom dubbelarbete. Plattformen tillåter nämligen flera olika sätt att dokumentera omdömen och resultat, delvist överlappande. Läraren håller sig dessutom ofta med en egen personlig dokumentation eftersom den i systemet blir officiell och kräver väl avvägd formuleringskonst.

En så central företeelse som läxor finns exempelvis inte förstrukturerad i systemet vilket hade underlättat. (Skolor är ju trots allt väldigt lika till sin struktur. Så man hade kunnat utgå från den verklighet som faktiskt finns, men det gör man inte, istället måste lärarna uppfinna hjulet själva på individuell nivå. Det är också svårt med sökfunktionerna trots att systemet är byggd för att kunna hantera mängder av information.

Skolkompassen 2
En av flera illustrativa grafer ur rapporten som visar hur komplex användningen av en lärplattform kan vara.

Svag styrning skapar ojämnt användande
När styrningen är svag och alla  lärare tillåts bygga egna strukturer  som baserar sig på det som är lätt att använda och deras personliga erfarenhet. så uppstår många olika system.. Det leder i sin tur till osäkerhet bland eleverna om vad som gäller och hur information kommuniceras. Och  då används inte plattformen. En låg användning bland eleverna ger en låg användning bland lärarna och plattformen underanvänds.  Rapportförfattarna menar att  lösningen dels ligger  i att lärare måste uppmuntras att göra lika och dels i att man måste ta hänsyn till elevernas upplevelse.

Tänk efter före
Mycket resurser har gått till att koppla It i till skolans pedagogiska processer. Men författarna menar att man inte ska underskatta de läradministrativa funktionerna. De är viktiga för elevers lärande och de behöver uppvärderas. I Jönöping har lärplattformen används i 3 år, men trots det är den fortfarande underanvänd och den saknar viktiga funktioner.  Rapportförfattarna menar att många problem hade kunnat förutses. De finns redan redovisade i litteraturen. Ett tips är alltså att läsa på och göra en noggrann analys INNAN man inför en lärplattform i verksamheten.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s