Bjarnes bedömningsmatriser i NO med länkad information

IMG_20140410_111058

Den sista föreläsningen på vårt pedagogiska forum visade Bjarne Hustad upp sitt arbete med bedömningsmatriser i NO för år 5. Han gör dem i GoogleDocs och de fungerar som skriftliga omdömen. Målet är dels att ge eleverna förutsättningar för att förstå vad och hur de blir bedömda, och dels att säkerställa en likvärdig bedömning.

Det finns ju som bekant många olika sätt att kommunicera förutsättningarna för bedömning till eleverna. Bjarne menar att det är viktigt att inte frångå kunskapskravens formuleringar, eftersom det kan leda till vi bedömer andra mål än de som faktiskt föreskrivs i kursplanen. Vi riskerar också att ställa för låga eller för höga krav på elevernas kunskaper. Men en viss konkretisering kan ändå vara nödvändig. Eller rättare sagt kan kunskapskraven kompletteras med exempel ur det aktuella stoffet.

För att hjälpa eleverna att förstå skillnader i olika kunskaspkvaliteter mellan betygen E, C och A använder Bjarne elevexempel som han länkar till matriserna. Just detta att komplettera det digitala dokumentet med länkad information bl.a. om elevens personliga kunskapsutveckling ser Bjarne som en smart lösning. All nödvändig information ryms i ett enda dokument.

När Bjarne sammanställer resultaten i matriserna så konkretiserar han dels kunskapskraven med elevexempel som han tagit från de aktuella elevernas arbete och dels infogar han individuella exempel med hjälp av länkar. Det kan var ett utdrag ur ett prov, en labbrapport eller ett avfotograferat mattetal, ur elevens räknehäfte, som länkas i dokumentet.

Ett problem, som Bjarne brottas med just nu, är att eleverna får se exemplen kopplade till kunskapskraven först i efterhand som delar av en summativ bedömning. Bjarne skulle gärna vilja att elevexemplen redan fanns med presentationen av ett arbetsområde och gav förutsättningarna för bedömningen. Jag undrade om det inte kunde leda till att eleverna helt enkelt lärde sig exemplet för ett visst betyg och sedan redovisade det . Men Bjarne påminde om att ett exempel bara är ett exempel. För att uppnå en viss kunskapskvalitet krävs att eleven kan behärska förmågan i flera olika situationer över tid. Han kände sig också trygg med att hans elever tog del av matrisens innehåll och genom att se många olika exempel på samma kunskapskvalitet så knäckte de tillslut koden och förstod hur olika kunskapskrav skulle uppnås.

Och här kommer länken till exemplet på en matris i biologi som är delad via Google Drive. Vi som jobbar i Sollentuna ska kunna se den med länkar och allt.

Sammanfattningsvis gör Bjarne ett fint utvecklingsarbete här på skolan som vi alla skulle ha stor nytta av. Men hur sprider vi det bäst? Med hjälp av frivilliga som jobbar i grupper på konferenstid? Eller kanske styra över mot ett ämnesdidaktiskt fokus och låta ämneslag jobba fram gemensamma matriser med elevexempel kopplade både till kunskapskravens ämnesinnehåll och dess ämnesspecifika förmågor. Så hur går vi vidare och gör bedömningsmatriserna till ett samarbetsprojekt för hela skolan? Förslag mottages tacksamt!

Vill ni se mer av Bjarne? Lyssna på hans föreläsning på SETT onsdag 7 maj i Sollentunas föreläsningssal. Hela programmet finns här

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s