IT och elevers lärande

Under maj månad har det kommit flera presentationer och rapporter om hur det går med alla datorer i skolan. Lär sig ungarna något? Framtidens lärande hade flera olika föreläsare som berörde ämnet ur olika perspektiv. En utmärkt sammanfattning kan du läsa på Skolverkets omvärldsblogg. Samma blogg sammanfattar också en större norsk forskningsrapport som är på väg.

Professor i pedagogik Rune Krumsvik har tillsammans med en forskargrupp på Bergens universitet tagit fram indikatorer på huruvida IT utvecklar skolans verksamhet.  Resultaten bekräftar många av de föreställningar vi redan hade. Det räcker inte att elever och lärare får tillgång till datorer. Man måste veta vad man ska göra med dem också.  Stefan Pålsson sammanfattar Krumsvik så här, Trots att att it-användningen är hög, behöver den bli mer ämnesinriktad och tätare knuten till de krav på kompetenser som ställs i läroplanen. En del av lärarna har kommit mycket långt inom det här området. Därför vore det bra om skolorna blev bättre på att samarbeta och dela kunskaper och insikter. Det skulle ge en större skjuts åt det pågående utvecklings- och förändringsarbetet.

Krumsvik kopplar alltså IT till ämnesdidaktiken. Det känns som ett naturligt nästa steg efter det att vi har byggt upp gemensamma lärplattformar och börjat använda alla olika resurser som Internet ger tillgång till. I min egen forskning om sociala medier i historieundervisningen tänker jag mig att de sociala processer som mediet ger förutsättningar för inte bara påverkar hur undervisning och lärande sker utan också vad som lärs in. Därför blir det så viktigt att kursplanerna ligger till grund för all IT-användning.Det har ju varit en diskussion i Sverige om att det står för lite om IT i läroplanen. Men en fördel är att vi lärare då tvingas att utgå ifrån kunskapsmålen och inte från datorerna när vi planerar undervisningen. Det ställer dock höga krav på vår kompetens och att vi hittar nya modeller för samarbete.

Ett deprimerande resultat i rapporten är att datorer inte tycks utjämna betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå för elevens framgång i skolan. Jag hade faktiskt hoppats lite på det. Men icke. Tvärtom, elever med lågutbildade föräldrar har visserligen mer skärmtid men de använder den inte till någonting som ger framgång i skolan. Det finns en tendens att de är mer beroende av datorerna. De har svårt att förhålla sig till mediet. Men en ljuspunkt i rapporten som tål att upprepas om och om igen är att en kompetent lärare gör skillnad. I ett samhälle som tycks glida isär blir skickliga och välutbildade lärare bara viktigare och viktigare.

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s